BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE nr 121 /2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

2021-01-28 09:51 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE nr 121 /2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: podania informacji o kryteriach, liczbie punktów i rodzajach dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna

Przejdź do wiadomości