BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Meldowanie na pobyt stały i czasowy

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Wiźnie
ul. Plac Kapitana Raginisa 35 pok. 10
tel. (86) 2196018 we. 30

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty ,
2. Książeczka wojskowa ( mężczyźni do lat 50 ) ,
3. Odpis aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich ,
4. Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego ,
5. Druk „Zgłoszenie pobytu stałego ” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące ” zawierający potwierdzenie faktu pobytu .

Gdzie odebrać formularze:

Druki „Zgłoszenie pobytu stałego ” ,”Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące” można otrzymać w pokoju nr 10

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej . W przypadku zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy , jeżeli interesant życzy sobie poświadczenie zameldowania opłata skarbowa wynosi 16 zł w znakach skarbowych / 5 zł za podanie 11 zł za zaświadczenie / .

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Urząd Stanu Cywilnego

Inne wskazówki, uwagi:

Przy wykonywaniu czynności zameldowania wymagana jest
- obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu z oryginałem właściwego dokumentu do wglądu
- akt notarialny , wyciąg z księgi wieczystej , decyzja o przydziale (tryb decyzji obowiązywał do lipca 1994 r. ), umowa najmu.
- Znaki opłaty skarbowej można kupić w pokoju nr 1.

Data sporządzenia

środa, 16 lip 2003 14:35

Data zatwierdzenia

środa, 16 lip 2003 14:46
Data dodania: środa, 16 lip 2003 14:35
Data upublicznienia: środa, 16 lip 2003 14:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2026 razy