BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielanie zasiłków stałych wyrównawczych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul.Plac Kpt. Raginisa 35,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 2- parter,
tel. 219-60-56.

Wymagane dokumenty

— dowód osobisty,
— orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niesprawności,
— zaświadczenie o wysokości dochodów osób wspólnie zamieszkałych /tak jak w pkt. I przy zasiłkach stałych/,
— oświadczenie o stanie majątkowym – zastrzeżone – po wypełnieniu,
— wyrok sądu bądź zaświadczenia o wysokości świadczonych alimentów na rzecz klienta od osób zobowiązanych do alimentacji.

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Klient oczekuje do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Na podstawie złożonego wniosku, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania klienta i wnioskuje o pomoc.
Przyznanie świadczenia następuje decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie pisemnej, po uprawomocnieniu się decyzji wypłata świadczeń

Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 09:50

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:27
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 09:50
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 10:27
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1825 razy