BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznawanie i wypłata gwarantowanych zasiłków okresowych.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul.Plac Kpt. Raginisa 35,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 2- parter,
tel. 219-60-56.

Wymagane dokumenty

— dowód osobisty,
— decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, osoby samotnie wychowującej dziecko do lat 7,
— zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych / tak jak w pkt.I przy zasiłkach stałych/.

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Inne wskazówki, uwagi:

Na podstawie złożonego wniosku, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania klienta i wnioskuje o pomoc.
Przyznanie świadczenia następuje decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie pisemnej, zaś po uprawomocnieniu się decyzji wypłata.

Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:10

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:29
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 10:10
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 10:29
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1776 razy