BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul.Plac Kpt. Raginisa 35,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 2- parter,
tel. 219-60-56.

Wymagane dokumenty

— dowód osobisty,
— zaświadczenie o wysokości dochodów osób wspólnie zamieszkałych / tak jak w pkt.I. przy zasiłkach stałych /,
— zaświadczenie o występującym bezrobociu (z Powiatowego Urzędu Pracy), bądź niepełnosprawności lub długotrwałej choroby,
— rachunki za wykupione lekarstwa.

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Klient oczekuje do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Na podstawie złożonego wniosku, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania klienta i wnioskuje o pomoc.
Przyznanie świadczenia następuje decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie pisemnej, zaś po uprawomocnieniu się decyzji wypłata świadczenia.

Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:15

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:30
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 10:15
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 10:30
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1891 razy