BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o wymeldowaniu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Wiźnie
ul. Plac Kapitana Raginisa 35 pok. 10
tel. (86) 2196018 we. 30

Wymagane dokumenty

Podanie o wymeldowanie napisane przez osobę wnoszącą / właściciela , najemcę lokalu , głównego lokatora /. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
- akt notarialny ,
- wyciąg z księgi wieczystej (nieruchomości , lokale własnościowe ),
- decyzja o przydziale lokalu ( tryb decyzji obowiązywał do lipca 1994 r. ),
- umowa najmu / w oryginale do wglądu /

Opłaty:

Opłata skarbowa od podania - 5zł, załączniki - 50gr za załącznik. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wniesienia podania lub załącznika.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 do 2 miesięcy, sprawy szczególnie skomplikowane powyżej 2 miesięcy ( gdy trzeba wyznaczyć kuratora dla osoby nieobecnej).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Inne wskazówki, uwagi:

Podanie powinno zawierać informacje o tym: kogo wymeldować, z jakiego adresu, od kiedy nie zamieszkuje (uzasadnienie przyczyn żądania wymeldowania), aktualny adres pobytu osoby, która ma być wymeldowana (jeśli jest znany).

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. – tekst jednolity Dz .U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r., ustawa o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000r. - DzU z 2000r. Nr. 86 poz. 960 z pózn. zm. Kodeks Postępowania Administracyjnego – tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r

Data sporządzenia

środa, 16 lip 2003 14:39

Data zatwierdzenia

środa, 16 lip 2003 14:47
Data dodania: środa, 16 lip 2003 14:39
Data upublicznienia: środa, 16 lip 2003 14:47
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2103 razy