BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uznawanie żołnierzy i poborowych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul. Kapitana Raginisa 35, pokój nr 4, tel. 219-60-18 wew. 13
Stanowisko: Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej.

Wymagane dokumenty

- podanie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (oryginalny druk),
- karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub zaświadczenie o pełnieniu tej służby (służby zastępczej) wydane przez właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień lub jednostkę wojskową. W przypadku odbywania służby zastępczej zaświadczenie wydane przez właściwy zakład pracy.
- zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskiwanego przez członka rodziny pozostającego na utrzymaniu żołnierza (poborowego)
- zaświadczenie o pobieraniu nauki – dotyczy członka rodziny odbywającego studia w szkole wyższej lub w szkole średniej w systemie dziennym,
- zaświadczenie o utracie prawa do zasiłku bezrobotnej żony żołnierza lub poborowego,
- do wglądu akt małżeństwa lub akt urodzenia dziecka,

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni

Inne wskazówki, uwagi:


Na wniosek zainteresowanego, po rozpatrzeniu sprawy, Wójt Gminy wydaje decyzję.


Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta GminyWizna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Data sporządzenia

wtorek, 12 sie 2003 12:05

Data zatwierdzenia

wtorek, 12 sie 2003 12:22
Data dodania: wtorek, 12 sie 2003 12:05
Data upublicznienia: wtorek, 12 sie 2003 12:22
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2103 razy