BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Wiźnie
ul. Plac Kapitana Raginisa 35 pok. 10
tel. (86) 2196018

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony druk - "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego",

2. Dowód osobisty,

3. Książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 lat).

4.Osoby niepełnoletnie – odpis aktu urodzenia

Gdzie odebrać formularze:

- "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego",

- "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego" można odebrać w pokoju nr 10

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie - po zgłoszeniu się do Urząd Stanu Cywilnego

Inne wskazówki, uwagi:

Jeżeli osoba nie może przyjść osobiście aby się wymeldować – udziela pełnomocnictwa notarialnego, a jeśli przebywa za granicą – pełnomocnictwa konsularnego lub notarialnego.

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. – tekst jednolity Dz. U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r.

Data sporządzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 07:47

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 08:05
Data dodania: poniedziałek, 21 lip 2003 07:47
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 08:05
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2049 razy