BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej


Gmina Wizna realizuje projekt Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

Data powstania: środa, 29 maj 2024 12:07
Data opublikowania: środa, 29 maj 2024 12:09
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 599 razy

Informacja

Biebrzański Park Narodowy ogłasza 6 pisemnych przetargów nieograniczonych na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 maj 2024 15:18
Data opublikowania: wtorek, 21 maj 2024 15:24
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 636 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o zwołaniu zebrania wiejskiego w m. Srebrowo w sprawie wyboru sołtysa
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 mar 2024 10:43
Data opublikowania: poniedziałek, 4 mar 2024 10:47
Opublikował(a): Monika Dzierżyk
Zaakceptował(a): Monika Dzierżyk
Artykuł był czytany: 5697 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o zwołaniu zebrania wiejskiego w m. Jarnuty w sprawie wyboru sołtysa
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 mar 2024 10:40
Data opublikowania: poniedziałek, 4 mar 2024 10:42
Opublikował(a): Monika Dzierżyk
Zaakceptował(a): Monika Dzierżyk
Artykuł był czytany: 5744 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GP.6730.54.2023 - dot. osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: działki nr ewid. 20/29, 20/22 obręb Małachowo, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GP.6730.54.2023 - dot. osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: działki nr ewid. 20/29, 20/22 obręb Małachowo, gmina Wizna
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GP.6730.54.2023 - dot. osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: działki nr ewid. 20/29, 20/22 obręb Małachowo, gmina Wizna
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6730.56.2023 ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji dotyczącej inwestycji pn. Budynek rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 97/1 obręb Wierciszewo, gm. Wizna


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6730.56.2023 ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji dotyczącej inwestycji pn. Budynek rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 97/1 obręb Wierciszewo, gm. WiznaZARZĄDZENIE NR 248/2023 WÓJTA GMINY WIZNA

w sprawie :przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2023 14:33
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2023 14:43
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 6568 razyOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6733.2.2023 inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem nadziemnym na części działek ewidencyjnych nr 115/1 i 115/2 obręb Bronowo, gm. Wizna
Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6733.1.2023 inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym linią zasilania na działce ewidencyjnej nr 315 obręb Stare Bożejewo, gm. Wizna
Pliki do pobrania:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6733.2.2023 wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem nadziemnym na części działek ewidencyjnych nr 115/1 i 115/2 obręb Bronowo, gm. Wizna
Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6733.1.2023 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym linią zasilania na działce ewidencyjnej nr 315 obręb Stare Bożejewo, gm. WiznaPOSTANOWIENIE NR 26/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wizna do stanu faktycznego
Data powstania: piątek, 28 kwi 2023 11:53
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2023 11:56
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 7445 razy


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6730.29.2022, GP.6730.30.2022, GP.6730.31.2022, GP.6730.32.2022, GP.6730.33.2022, GP.6730.34.2022, GP.6730.35.2022, GP.6730.36.2022, GP.6730.37.2022, GP.6730.38.2022, GP.6730.39.2022, GP.6730.42.2022, GP.6730.43.2022, GP.6730.44.2022, GP.6730.45.2022, GP.6730.46.2022, GP.6730.47.2022, GP.6730.48.2022, GP.6730.49.2022


STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

z wodociągu Wizna i wodociągu Stare Bożejewo


ZARZĄDZENIE NR 221/2023

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna na rok szkolny 2023/2024
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 sty 2023 14:21
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2023 14:22
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 8014 razy

ZARZĄDZENIE NR 220/2023

w sprawie podania informacji o kryteriach, liczbie punktów i rodzajach dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 sty 2023 14:17
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2023 14:19
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 8026 razy

ZARZĄDZENIE NR 219/2023

w sprawie podania informacji o kryteriach naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 sty 2023 13:28
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2023 13:34
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 8039 razy

OCENA JAKOŚCI WODYOBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

dot. ROŚB.6740.2.10.2022 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

dot. ROŚB.6740.2.10.2022 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1968B od DP nr 1961B – Zanklewo w lokalizacji 0+000 – 4+078,29
Pliki do pobrania:

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Szanowni Państwo Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda
Data powstania: środa, 9 lis 2022 11:05
Data opublikowania: środa, 9 lis 2022 11:06
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 8353 razyZARZĄDZENIE NR 201/2022

w sprawie sprzedaży używanej przyczepy ciężarowej rolniczej BARWICE D 46B
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 paź 2022 10:03
Data opublikowania: środa, 12 paź 2022 10:05
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 8407 razy
Zarządzenie Nr 182/2022

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach Gmina Wizna.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2022 14:27
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2022 14:47
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 8794 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

dot. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna-Męczki-Kotowo Plac-Jedwabne od km 0+000 do km 5+099,82 oraz od km 7+649,81 do km 11+085,00 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"
Pliki do pobrania:OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

O wydaniu decyzji Nr 2/2022 z dnia 30.05.2022 r., znak: AB-I.7820.1.3.2021.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie mostu przez rzekę Narew w miejscowości Wizna, w km 21+649 drogi krajowej Nr 64 oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości
Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Pliki do pobrania:OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wizna

ZARZĄDZENIE NR 171/2022 WÓJTA GMINY WIZNA

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku .
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 lut 2022 11:54
Data opublikowania: wtorek, 15 lut 2022 11:56
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 9232 razy

Zarządzenie nr 168/2022 Wójta Gminy Wizna

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna na rok szkolny 2022/2023.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2022 12:40
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2022 13:15
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 9311 razy

Zarządzenie nr 167/2022 Wójta Gminy Wizna

w sprawie podania informacji o kryteriach, liczbie punktów i rodzajach dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2022 12:40
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2022 13:19
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 9309 razy

Zarządzenie nr 166/2022 Wójta Gminy Wizna

w sprawie podania informacji o kryteriach naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2022 12:39
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2022 13:19
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 9282 razy

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z zamiarem nadania nazwy ulicy w miejscowości Bronowo
Pliki do pobrania:Konsultacje Programu Współpracy gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 sty 2022 10:51
Data opublikowania: czwartek, 13 sty 2022 11:28
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 9384 razy

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

z wodociągu Stare Bożejewo i z wodociągu WiznaOGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

dot. nieruchomości zabudowanych i niezabudowanychZawiadomienie

o wyłożeniu do wglądu Uproszczonych Planów Urządzania Lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonych dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych: Boguszki, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Rutki, Srebrowo, Stare Bożejewo, Zanklewo, gm. Wizna.

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2021 r., poz. 1275), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębów ewidencyjnych: Boguszki, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Rutki, Srebrowo, Stare Bożejewo, Zanklewo gm. Wizna od dnia 30.11.2021 r. do dnia 28.01.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 2, parter, w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.


W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.


Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2022 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez EKO-LAS Stanisław Zakrzewski, ul. Lipowa 47/1 lok. 7, 15-424 Białystok, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży.

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

z wodociągu Stare Bożejewo


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GK.6733.3.2019 zadania pn: "Budowie infrastruktury podziemnej w postaci sieci kanalizacji deszczowej na części działek ewidencyjnych nr: 1024, 1410/2, 1411, 1427, 1428, 1671 i 1678 obrębu Wizna, gm. Wizna
Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych
Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2021 11:41
Data opublikowania: poniedziałek, 11 paź 2021 11:44
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 10417 razy
Informacja Wójta Gminy Wizna o spotkaniu

dot. grantów na instalacje fotowoltaiczne

Wójt Gminy Wizna zaprasza na spotkanie dot. grantów na instalacje fotowoltaiczne, wszystkich mieszkańców, którzy złożyli ankiety udziału w projekcie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” w dniu 13.09.2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wizna (I piętro). Spotkanie będzie obejmowało także tematykę programu „Czyste Powietrze” tj.: przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu oraz przedstawienie zasad jego funkcjonowania.

Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania zasad reżimu sanitarnego – noszenie maseczek, przestrzeganie dystansu i dezynfekcja rąk.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda


Instalacje fotowoltaiczne - Gminny Program Dofinansowań

Gmina Wizna została zakwalifikowana do dofinansowania  zadania pt.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie, powinni zapoznać się z załączoną dokumentacją, określającą warunki dofinansowania.

Pliki do pobrania:


Ogłoszenie o zwołaniu XXVIII Nadzwyczajnej Sesji rady Gminy Wizna w dniu 20.07.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ) zwołuję XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wizna na dzień 20 lipca 2021r. /wtorek/ na godz. 09oo w sali Urzędu Gminy Wizna, przy pl. kpt. Władysława Raginisa  35. 

Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wizna na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wizna na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długi i spłat zobowiązań na lata 2021-2025.

5. Zakończenie obrad  sesji Rady Gminy.

                                  Proszę o punktualne i niezawodne przybycie

    

                                    Przewodnicząca Rady 

                                      Iwona Grodzka

Data powstania: czwartek, 15 lip 2021 09:27
Data opublikowania: czwartek, 15 lip 2021 10:08
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 9917 razy

ZARZĄDZENIE NR 142/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach Gmina Wizna.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 lip 2021 11:45
Data opublikowania: piątek, 9 lip 2021 11:47
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 10584 razy


ZARZĄDZENIE NR 139/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach Gmina Wizna.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 cze 2021 08:11
Data opublikowania: czwartek, 10 cze 2021 08:13
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 10318 razyWYNIKI KONKURSU NA ZMIANĘ GRAFICZNĄ HERBU GMINY WIZNA

WYNIKI KONKURSU NA ZMIANĘ GRAFICZNĄ HERBU GMINY WIZNA

W związku z konkursem ogłoszonym Zarządzeniem nr 118/2020 Wójta Gminy Wizna z dnia 30.12.2020 r.  na wykonanie projektu graficznego herbu gminy Wizna, dnia 19.05.2021 r. o godzinie 13.00 odbyło się posiedzenie komisji rozstrzygającej konkurs.

 

Zwycięzcą został Pan Kamil Wójcikowski otrzymując maksymalną ilość punktów (5pkt.)

 

Wyboru projektu dokonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie konkursu. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że projekt ww. Wykonawcy był najwierniejszym odwzorowaniem stylizacji plastycznej herbu gminy Wizna z historycznych źródeł, skutkiem czego oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny projektów.

 

Jednocześnie Wójt Gminy Wizna informuje, że w terminie składania ofert złożone zostały 4 oferty.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 maj 2021 13:49
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2021 13:51
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 10380 razyOGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zawiązku z zamiarem nadania nazwy ulicy w miejscowości Wizna.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 mar 2021 09:23
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2021 09:24
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 10852 razy

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zawiązku z zamiarem nadania nazw ulic w miejscowości Bronowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 mar 2021 09:12
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2021 09:14
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 10853 razy


Ogłoszenie przetargów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa

dot. 44 przetargów pisemnych nieograniczonych na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu BbPN
Pliki do pobrania:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

dot. GNŚ.271.22.2020 "Dostawa i montaż zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna"

Ogłoszenie nr 510410922-N-2021 z dnia 01.02.2021 r.

Gmina Wizna: Dostawa i montaż zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak


Nazwa projektu lub programu: Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 765817-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wizna.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Wizna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GNŚ.271.22.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż armatury: 1.zasuwa kołnierzowa kompletna z obudową DN 80 – 20 szt. 2.zasuwa kołnierzowa kompletna z obudową DN 100 – 15 szt. 3.zasuwa kołnierzowa kompletna z obudową DN 150 – 18 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 42131390-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 129940
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
Email wykonawcy: gklos@wodociagipodlaskie.pl
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 31
Kod pocztowy: 15-620
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 159826.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159826.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 276597.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda


ZARZĄDZENIE NR 123/2021 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku .
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 sty 2021 10:13
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2021 10:23
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 10918 razy

ZAWIADOMIENIE

dot. wszczęcia postępowania
ZMIANA NUMERU RACHUNKU KONTA BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Gminy Wizna informuje, że od 1 stycznia 2021 roku następuje zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wpłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto HEXABANK Spółdzielczy O/Wizna numer rachunku: 78 8762 1019 0027 8672 2000 0370
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2021 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2021 14:53
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 11187 razy

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO HERBU GMINY WIZNA

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. III 1 b regulaminu konkursu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia należy składać w siedzibie organizatora, tj. Urzędzie Gminy Wizna lub przesyłać pocztą na adres organizatora pl.kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna w nieprzekraczalnym termie do dnia 31.01.2021 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na herb Gminy Wizna”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 gru 2020 13:29
Data opublikowania: środa, 30 gru 2020 13:42
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 11886 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6733.3.2020: "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w zabudowie usługowej, na działce nr 103/2, obręb Męczki, gm. Wizna"


Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021.

ZARZĄDZENIE NR 110/2020 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 paź 2020 10:51
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2020 10:56
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 11092 razyOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowie, oraz zmianie sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, na działce nr 103/2, obręb Męczki, gm. WiznaOGŁOSZENIE z dnia 10 lipiec 2020 r. o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność Gminy Łomża i Wizna”

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Wiźnie zgodnie z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U. z 2020 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Wizna. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób: - pełnoletnich; - zamieszkałych na terenie danej gminy; - posiadających co najmniej średnie wykształcenie; - posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie; - które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Po szkoleniu za pomocą aplikacji e/m-learning zostanie przeprowadzony egzamin kandydata na rachmistrza terenowego. Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy składać w dniach od 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa 35 18-430 Wizna

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, pok. nr 12, oraz pod numerem telefonu: 86 888 90 14, 86 888 90 00

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 16 cze 2020 13:48
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2020 13:59
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 14583 razy

Ogłoszenie

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”
Pliki do pobrania:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GP.6733.1.2020 "Budowa sieci kanalizacji deszczowej na części działek ewidencyjnych nr: 1240, 1228/1, 1216, 1108, 1109, 1104, 1093, 1081, 1080 obrębu Wizna, gm. Wizna"
Pliki do pobrania:

Dodatkowe materiały do nauki dla dzieci i młodzieży

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę, Wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film "Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa" to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci. W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska. Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U Korzystając z okazji przypominamy, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie. Link do materiałów: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
Data powstania: czwartek, 19 mar 2020 13:48
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2020 13:51
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 13439 razy

Postanowienie Wójta Gminy Wizna

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postepowania o wydanym w dniu 18 marca 2020 r. postanowieniu w sprawie zawieszenia wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014 Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 mar 2020 12:22
Data opublikowania: środa, 18 mar 2020 12:25
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 13623 razy
Zarządzenie Nr 86/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 mar 2020 17:00
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2020 17:03
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 13678 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GK.6220.17.2019 zebranie materiału niezbędnego do wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,88 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 251, 252 w miejscowości Wizna, gm. Wizna"
Pliki do pobrania:


Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postepowania o wydanym w dniu 5 marca 2020 r. postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014. Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: czwartek, 5 mar 2020 14:00
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2020 14:02
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 13939 razy

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”
Pliki do pobrania:

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”
Pliki do pobrania:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GP.6733.1.2020 "Budowa sieci kanalizacji deszczowej na części działek ewidencyjnych nr: 1240, 1228/1, 1216, 1108, 1109, 1104, 1093, 1081, 1080 obrębu Wizna, gm. Wizna"
Pliki do pobrania:
Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Wizna

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 lis 2019 09:16
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2019 09:18
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 14989 razy


Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiźnie

w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 24 paź 2019 14:57
Data opublikowania: czwartek, 24 paź 2019 15:01
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 15815 razy

Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko asystenta rodziny
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 paź 2019 14:08
Data opublikowania: wtorek, 15 paź 2019 14:12
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 15805 razy

Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko pracownika socjalnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 paź 2019 07:46
Data opublikowania: piątek, 11 paź 2019 07:48
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 15822 razy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora na samodzielnym stanowisku pracy ds. zagospodarowania przestrzennego

Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do pracy na stanowiska pracownika socjalnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 wrz 2019 11:43
Data opublikowania: wtorek, 24 wrz 2019 11:51
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 16798 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GK.6733.5.2019 - wydania decyzji lokalizacji celu publicznego inwestycji pn. budowie spinki wodociągu Wizna i Stare Bożejewo w miejscowości Rutki i Męczki
Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 1024 oraz 1410/2 obręb Wizna
Pliki do pobrania:

INFORMACJA O SPROSTOWANIU

dot. postępowania o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego GK.6733.5.2019
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GK.6733.5.2019 - wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji lokalizacji celu publicznego inwestycji pn. budowie spinki wodociągu Wizna i Stare Bożejewo w miejscowości Rutki i Męczki
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁOMŻY

dot. odwołania od decyzji z dn. 4 lipca 2019 r. znak: GK.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - kanalizacja deszczowa ul. Zastodolna
Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty GK.271.38.2019

dot. „Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 1,5 km (km 0+580 – 2+095)”
Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe GK.271.38.2019

„Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 1,5 km (km 0+580 – 2+095)”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania GK.271.34.2019

„Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 1,5 km (km 0+580 – 2+095)”
Pliki do pobrania:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego GK.271.1.1.2019

Wizna, dn. 5.08.2019 r.

GK.271.1.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wiznawybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – STANPOL Paweł Przestrzelski Sp.k., ul. Makowa 28, 18 – 400 Łomża.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 100 % /max. 100 pkt/

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1

STANPOL Paweł Przestrzelski Sp.k., ul. Makowa 28, 18 – 400 Łomża

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100,00 pkt,

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt.

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18 – 400 Łomża

 

Zamawiający informuje również, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, a oferta nr 2 została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b – wadium było dostępne na koncie Zamawiającego od 23.07.2019 r., godz. 10:59:06, natomiast termin składania ofert (w tym dostępności wadium) upłynął 23.07.2019 r., godz. 10:00.

 

Wójt Gminy Wizna 

Mariusz Soliwoda

………………………..

Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe

GK.271.34.2019
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 31 lip 2019 13:38
Data opublikowania: środa, 31 lip 2019 13:42
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 17024 razy


Zapytanie ofertowe

Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wizna w roku szkolnym 2019/2020
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 lip 2019 08:32
Data opublikowania: środa, 24 lip 2019 08:35
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 17182 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 571377-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. 

Gmina Wizna: Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35 , 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, , e-mail sekretariat@gminawizna.pl, , faks 86 888 90 13.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.wizna.pl/ 
  Adres profilu nabywcy: 
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.wizna.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Tak 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
Tak Inny sposób: w formie pisemnej (papierowej), za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście Adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 - 430 Wizna, pokój nr 8

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna 
Numer referencyjny: gk.271.1.1.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszyw niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 w ilości ok. 5 625 ton w miejsca zgodnie z załącznikiem nr 6. Zakres zamówienia obejmuje dostawę kruszywa w miejsce wskazane przez Zamawiającego z rozładunkiem. Wartość przedstawiona w powyższej tabeli jest szacunkowa i nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego zapotrzebowania w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej mieszanki kruszyw. 

II.5) Główny kod CPV: 14210000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza) 3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika – gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 4) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 14 8762 1019 0027 8672 2000 0020 z dopiskiem: Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13285 na drogi gminy Wizna (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym: 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. 2016. 359 z późn. zm.) 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie; 1) potwierdzenie wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy lub wykonawcę. 2) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP w postaci oryginału dokumentu dołączonego do oferty. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (tj. jako konsorcjum), z treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie innej niż pieniężna, powinno wynikać, że zleceniodawca działa w konsorcjum. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania oferta, wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwróci, zażąda ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-07-23, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach w związku z tym: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod mailem: iod@wizna.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 28 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przechowywany zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@wizna.pl 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Wizna

 

                                                                                                                                                                                       Mariusz Soliwoda                                                                               

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 lip 2019 12:21
Data opublikowania: środa, 10 lip 2019 12:25
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 17318 razyZatwierdzenie

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wizna
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 maj 2019 13:30
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2019 13:55
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 17933 razy


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2019 09:20
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 09:22
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 17972 razy


Zarządzenie nr 16/2019

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 mar 2019 11:52
Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2019 12:00
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 18528 razy

Obwieszczenie

w sprawie wyznaczenia nowego terminu zebrania wyborczego sołectwa Jarnuty
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 mar 2019 11:54
Data opublikowania: piątek, 1 mar 2019 11:58
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 18711 razy
Informacja w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

Urząd Gminy Wizna informuje, że Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiźnie (SKR Wizna) posiada zgodę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych oraz przywóz nieczystości ciekłych do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Wiźnie. Zgoda Administratora gminnej oczyszczalni ścieków w załączeniu.

Pliki do pobrania:OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn.„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 29 lip 2016 15:03
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 15:04
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 27309 razy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn.„Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 29 lip 2016 15:01
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 15:02
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 27384 razy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie operacji pn.„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 29 lip 2016 14:59
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 15:01
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 27382 razy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

podpisanie umowy o dofinansowaniu dla operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie"
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 29 lip 2016 14:47
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 14:54
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 27356 razyEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Data powstania: czwartek, 9 paź 2014 14:40
Data opublikowania: czwartek, 9 paź 2014 14:52
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 33870 razy

INFORMACJA

o obowiązku utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na użytek własny.

 GK.6140.15.2014/RS                                           Wizna, dn. 14.08.2014 r.

INFORMACJA 

Wójt Gminy Wizna zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży, znak PIW-Hig.522.1.2014 oraz w związku z potrzebą rozwiązania problemu dotyczącego zagospodarowania materiału kategorii 1 (SRM) powstającego w trakcie uboju owiec, kóz i cieląt do 6 miesiąca życia na potrzeby własne w gospodarstwach, przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną dla rolników na temat obowiązku utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na użytek własny.

                                                                                         wz. Wójta
                                                                                 mgr Józef Gawroński 

Pliki do pobrania:

KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

 

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
2. małżonek rodzica,
3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.).

Więcej informacji - Link do strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2014 10:45
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2014 10:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 35012 razy

INFORMACJA

O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZEGO

                                                                                   Wizna dn. 10.09.2013r.

INFORMACJA  O  SFINANSOWANIU  ZAKUPU  SPRZĘTU  RATOWNICZEGO 

Urząd Gminy Wizna informuje, iż w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 2 000 zł został zakupiony następujący sprzęt:

1.Deska ortopedyczna Iron Duck 18 z pasami i stabilizacją głowy – 1 szt.

Sprzęt został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie.

        wz. Wójta
   mgr Józef Gawroński
     Sekretarz Gminy
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2009 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ , ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ)

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa

z zaległości

I rata

II rata

III rata

IV rata

RAZEM

Przyczyna umorzenia

1

Mankiewicz Krzysztof, zam. Kramkowo 62

418,00

208,00

 

 

 

626,00

Ważny interes podatnika

2

Milewski Sławomir, zam. Kramkowo 50

 

367,00

183,00

 

407,00

957,00 zł

Ważny interes podatnika

3

Nitkiewicz Witold, zam. Wizna, ul. Czarnieckiego 128

 

 

279,00

 

279,00

558,00 zł

Ważny interes podatnika

 

                                                RAZEM

418,00 zł

575,00

462,00

 

686,00

2 141,00

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 maj 2010 11:52
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2010 12:13
Data edycji: wtorek, 25 maj 2010 12:14
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 52445 razy
Ilość edycji: 2

Ogłoszenia o zmianie PKD

 

                Wójt Gminy Wizna  informuje, iż traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) , ( Dz.U. z 2007r. Nr 251, poz.1885 z późń. zm.)

do dnia 31 grudnia 2009r. należy zmienić klasyfikację w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

                                                                                                                                                                  Wójt

 

dr inż. Zbigniew Sokołowski