BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji PublicznejOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.9.2022 przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 169, 170 w obrębie Nieławice, gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.8.2022 przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1968B od drogi nr 1961B – Zanklewo w km 0+000,0 – 4+078,00


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.6.2022 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Ruś o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2022 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo4” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 420/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.4.2022 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo3” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 415 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.3.2022 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo2” o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 443 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.2.2022 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo1” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o numerach ew. 441/1 oraz 441/3 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.6.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Ruś o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo4” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 420/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.4.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo3” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 415 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.3.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo2” o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 443 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.2.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo1” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o numerach ew. 441/1 oraz 441/3 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo4” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 420/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.4.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo3” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 415 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.3.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo2” o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ew. 443 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.2.2022 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo1” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o numerach ew. 441/1 oraz 441/3 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie
Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.15.2021 przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Wizna – Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki – Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

dot. WSTII.420.43.2021.RŚ przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 1,40 ha na użytek rolny na terenie działki nr 168 o powierzchni ogólnej 1,40 ha, położonym w obrębie 0010 Nieławice, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2021 przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.16.2021 przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.14.2021 przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Rutkowskie, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.15.2021 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku Wizna-Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki-Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.14.2021 "Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.15.2021 "Przebudowia drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku Wizna-Srebrowo w km 0+900,0 – 2+980,00 oraz na odcinku Mrówki-Nieławice w km 4+920,00 – 6+020,00".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.17.2021 "Budowa dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna (proj. Wizna II)"


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.16.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.13.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.14.2021 wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego – grupowego w miejscowości Wizna – otwór studzienny nr 2 – na działce nr geod. 1150 obręb Wizna, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.13.2021 "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 16 (obręb 0022) w miejscowości Wizna, Gmina Wizna"
Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.10.2021
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GNŚ.6220.1.2020


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.3.2021 wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania: wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, objętego PROW na lata 2014-2020, obejmującego zakup prasoowijarki i kosiarki czołowej, realizowanego na działce ew. 36, obręb [0016] Sambory
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GNŚ.6220.1.2020 przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2021 przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu o halę produkcyjno-magazynową, budynek socjalno-magazynowy oraz naziemny zbiornik przeciwpożarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 469, 470/1, 470/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.3.2021 przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania: wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, objętego PROW na lata 2014-2020, obejmującego zakup prasoowijarki i kosiarki czołowej, realizowanego na działce ew. 36, obręb [0016] Sambory

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.2.2021 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo – Rutki
Pliki do pobrania:POSTANOWIENIE

dot. GNŚ.6220.1.2020 zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014"

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późń. zm.), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu 1 lutego 2021 r. postanowieniu w sprawie podjęcia zawieszonego postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. postępowania wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014 Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GNŚ.6220.5.2020 wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pn. "budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny 73 i 74 o powierzchni ogólnej 4,85 ha położonych w obrębie m Ruś, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

GNŚ.6220.1.2020 wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014"
Pliki do pobrania:


INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW MINIMALIZACJI SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ BOBRY

Informacja dotycząca sposobów minimalizacji szkód wyrządzanych przez bobry znajduje sie poniżej w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania:

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY

Informacja dotycząca postępowania w przypadku powstania szkody wyrządzonej przez bobry.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, poz. 2237) bóbr jest gatunkiem chronionym. Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz.1221 z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, wilki i żubry.

Odpowiedzialność skarbu państwa nie obejmuje utraconych korzyści.

Oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną oraz ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na terenie parku narodowego dyrektor parku.

W przypadku wystąpienia szkody, poszkodowany powinien złożyć do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną.

Wniosek o wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry powinien zawierać informacje:
1. Imię i nazwisko osoby poszkodowanej, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
2. Miejsce wystąpienia szkody: powiat, gmina, obręb ewidencyjny, nr działki.
3. Informacja na temat tego czy poszkodowany jest właścicielem czy użytkownikiem działki.
4. Rodzaj użytku gruntowego, na którym wystąpiła szkoda:
- grunty orne,
- łąki trwałe,
- pastwiska trwałe,
- grunty zadrzewione i zakrzaczone,
- lasy,
- grunty pod stawami
- tereny inne (należy podać jakie)
5. Termin powstania szkody.
6. Krótki opis szkody

Do wniosku należy dołączyć:
1) fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda;
2)aktualny wypis z rejestru gruntów;
3)umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki;
4)upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
5)oświadczenie o numerze rachunku bankowego lub wskazanie innej formy zapłaty odszkodowania (np. przelew pocztowy);
6)w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących;
7)oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku gdy działka lub działki na której wystąpiła szkoda nie przekracza 1 ha powierzchni;
7)oświadczenie o prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej.

Wzory wniosków o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną wraz z niektórymi załącznikami są dostępne w „poradniku klienta” na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem:

www.bialystok.rdos.gov.pl

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć pod jeden z adresów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 
15 – 554 Białystok

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach
ul. Sejneńska 13,
16-400 Suwałki 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych II w Łomży
ul. Nowa 2,
18-400 Łomża 

Po otrzymaniu wniosku i sprawdzeniu jego poprawności, pod względem formalnym, zostaje ustalony termin szacowania szkody w terenie (kontakt telefoniczny z poszkodowanym). Na miejscu powstania szkody pracownik regionalnej dyrekcji ochrony środowiska ustala jej rodzaj i zakres.
Na tej podstawie zostaje wyliczona wielkość odszkodowania.
Odszkodowania są wypłacane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku niezwłocznie po uzyskaniu środków na ten cel z budżetu państwa.