BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie zmian w f-szu jednostki łączne za 2018 r.

czwartek, 9 maj 2019 09:51

Rachunek zysków i strat łączny za 2018r.

czwartek, 9 maj 2019 09:49

Informacja dodatkowa łączna za 2018 rok

czwartek, 9 maj 2019 09:49

Bilans jednostkowy łączny za 2018r.

czwartek, 9 maj 2019 09:48

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r.

czwartek, 9 maj 2019 09:43