BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego

Wójt Gminy Wizna informuje, iż w Urzędzie Gminy Wizna, pok. nr 2 znajduje się Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE. W punkcie są świadczone usługi dla mieszkańców gminy Wizna obejmujące m.in:

  • indywidualne udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • organizacja spotkań dla mieszkańców, informujących o zasadach programu,
  • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania przyznanego dofinansowania.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie:

  • zakupu i montażu źródła ciepła spełniającego wymogi programu
  • wymiany instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • docieplenia przegród budowlanych
  • zakupu i montażu stolarki drzwiowej i okiennej
  • dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

 

Przydatne informacje:

https://czystepowietrze.gov.pl

https://portal.wfosigw.bialystok.pl/wymagana-dokumentacja

 

Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy Wizna.

Osoba odpowiedzialna: inspektor Renata Detkiewicz

tel.: 86 888 90 09, 86 888 90 00

email: srodowisko@wizna.pl, rdetkiewicz@gminawizna.pl

Pliki do pobrania:

Informacja o zmianach w programie

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje zaktualizowana wersja Programu „Czyste Powietrze”.

Najważniejsze zmiany:

1) zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

2) zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). W przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

3) możliwość ubiegania się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).