BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej


INFORMACJA O ZGROMADZENIU

  1. Cel zgromadzenia:
  2. Całkowita likwidacja Zielonego Ładu, odstąpienie od zalewania naszych łąk, zniesienie ugorowania, likwidacja płodozmianu, likwidacja zazielenienia.
  3. Zatrzymanie importu produktów rolnych do UE z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Żądamy aby nasze postulaty zostały zrealizowane bezterminowo.

 

  1. Planowany termin zgromadzenia:

od 20.03.2024 r. do 20.04.2024 r. w godzinach od 08:00 do 20:00

 

  1. Miejsce zgromadzenia:

Droga Krajowa nr 64 na odcinku 500 m w km. 22+200 do 22+700 w miejscowości Sulin Strumiłowo na skrzyżowaniu z Drogą Powiatową w kierunku m. Grądy Woniecko oraz na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku miejscowości Sulin Strumiłowo.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6730.4.2024 inwestycji pn. Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 97/2 i 97/15 obręb Wierciszewo, gm. Wizna


OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

dot. WSTII.420.4.2024.MM przedsięwzięcia pn. "zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 2,8599 ha na użytek rolny na działce o nr 58/1 i 58/2 o powierzchni ogólnej 7,3649 ha, położonej w obrębie miejscowości Boguszki, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie"
Pliki do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6733.1.2024 inwestycji pn. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działkach przyległych do rzeki Narew (dz. 1358, 1136, 1368/2, 1370, 1373/2, 1374/2, 1714) w miejscowości Wizna wraz z przebudową dróg dojazdowych i dojść pieszo-jezdnych (dz. 1345, 1138, 1152, 1334)
Pliki do pobrania: