BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy WIZNA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wiźnie nad rzeką NARWIĄ , oznaczonej numerem 1535 o powierzchni 28500 m2 , posiadającej KW nr 27935

- Cena wywoławcza – 25 080,00 zł
- Wysokość wadium - 2 508,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wyłącznie w gotówce w terminie do dnia13.06.2005 r. w kasie Urzędu Gminy Wizna ul. Pl. Kpt. Raginisa 35 pokój nr 3 .

Wadium zostanie zwrócone osobom uczestniczącym w przetargu , niezwłocznie po jego odwołaniu lub zamknięciu .
Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie .

UWAGA !
Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2005 roku o godzinie 10 –tej w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 8 .
Zbywana nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej .

Wójt Gminy Wizna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny , informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Wizna lub telefonicznie pod nr tel. (086) 219 60 18 w. 31.

Data powstania: czwartek, 12 maj 2005 11:58
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2005 11:59
Data przejścia do archiwum: środa, 22 cze 2005 14:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2752 razy