BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Wizna

 GK.271.5.2014                                     Wizna dnia  09.06.2014r.
                                                                          

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Przebudowa drogi gminnej – ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Wizna”.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz.759 z późn. zm.) oraz pkt VII SIWZ przekazuję treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:
W projekcie zastosowano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego drobnoziarnistego 0/12,8 wg nieaktualnych norm PN-S-96021. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W i AC11S według WT-2 2010?

Odpowiedź:
Dokumentacja  projektowa była opracowana w okresie obowiązywania norm  PN-S-96021. W związku ze zmianą norm na WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W i AC11S.

                                                                                                                                                          WÓJT
                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 10 cze 2014 11:07
Data opublikowania: wtorek, 10 cze 2014 11:11
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:22
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1252 razy