BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dostawa/Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Wizny.

GK.271.6.2014                                          Wizna, 17.06.2014r

                                                

Unieważnienie  postępowania. 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Dostawę/Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Wizny.    Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 189306 – 2014 z dnia 04.06.2014                             

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: brak złożonych ofert. 

                                                               WÓJT
                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 09:54
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 10:05
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:22
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1392 razy