BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawa/Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizny

GK. 271.7.2014                                                 Wizna, dnia 2014.07.04

                                                                                 

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Dostawa/Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizny

             Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oraz pkt. 7. SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.
Zwracamy się z prośbą  o sprecyzowanie zapisu SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeróbek samochodu ciężarowego  na samochód do (dla) osób niepełnosprawnych. – Czy  Zamawiający  rozumie przez ten zapis brak możliwości  dostarczenia furgonu, który ma być przerobiony na autobus ?

Odpowiedź:
Autobus musi być pojazdem nowym posiadającym aktualne świadectwo homologacji auta i inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu i zezwalający do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu, który będzie obejmować gwarancję producenta na perforację nadwozia 7 lat ?

Odpowiedz:
Nie dopuszcza.

                                                                  wz.  Wójta
                                                         mgr Józef Gawroński
                                                           Sekretarz  Gminy

Data powstania: piątek, 4 lip 2014 11:12
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2014 11:37
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:23
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1290 razy