BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA II

Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do pól

  GK. 271.8.2.2014                                                 Wizna, dnia 2014.08.25
                                                      

            Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Remont mostu przez rzekę  Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do pól

            Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn.zm.) oraz pkt. VII. SIWZ pkt. 1 przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.
Poz. 45 i poz.46 kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru dotyczy rozścielenia nawierzchni zwirowej. Poz.45 – dolna warstwa jezdni gr. 12 cm w ilości 0.5 100m2 i poz. 46 – górna warstwa gr. 12 cm w ilości 50 100m2. Ilości w obu tych pozycjach powinny być identyczne. Prosimy o ujednolicenie danych w przedmiarze oraz kosztorysie.
Odpowiedz:
Ilość wykonanej warstwy dolnej nawierzchni żwirowej poz.45 wynosi 50 m2 zgodnie z wyliczeniem w przedmiarze
Ilość wykonanej warstwy górnej nawierzchni żwirowej poz.46 wynosi również  50 m2

Pytanie 2.
Kosztorys ofertowy  jak i przedmiar – Element nr 7. Element D.07.05.01  Bariery stalowe  ochronne – 156 m. W którym miejscu mają być  wbudowane tut. bariery stalowe? Dokumentacja zamieszczona na stronie przez Zamawiającego nie zawiera wykonania tego typu barier. Jeśli te bariary faktycznie mają być wykonywane prosimy o załączenie brakującej dokumentacji oraz podanie bardziej szczegółówych parametrów tych barier.
Na załączonych do przetargu rysunkach widnieją na moście  balustrady drewniane z pochwytem drewnianym a wykonanie ich wymienione jest w opisie w pozycjach nr 40 i 42 przedmiaru i kosztorysu w jednostce m3. Czy w tych pozycjach zawarta jest również ilość drewna przewidzianego do wykonania tego typu balustrad?
Prosimy o wyjaśnienie powyższych niejasności.
Odpowiedz:
Bariery stalowe należy ustawić  na dojeździe do mostu od strony Bronowa o parametrach N2, W5.
Poz. 40 dotyczy wykonania balustrad, poz. 42 dotyczy wykonania opasek krawężnikowych. Ilości przedmiarowe wynikają z rozbiórek tj. z poz. nr 3 i poz. nr 4.

                                                                                      WÓJT
                                                                        dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2014 12:28
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2014 12:30
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1381 razy