BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA III

Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do pól

GK. 271.8.3.2014                                                Wizna, dnia 2014.08.25
                                                                      

            Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Remont mostu przez rzekę  Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do pól

            Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) oraz pkt. VII. SIWZ pkt. 1 przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.
W opisie technicznym  mowa jest o remoncie trzech przęseł natomiast z projektu (rys. nr 3) wynika, iż remontowi podlegają przęsła nr 1, 2, 3 i 10. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedz:
Przęsła do remontu nr 1, 2 i 3 bez przęsła nr 10.

Pytanie 2.
Opis techniczny i przedmiar wskazują na rozebranie 3 przęseł (przęsła nr 1, 2 i 3). Z uwagi na fakt remontowi poddany jest również filar nr 3 niemożliwe jest wbicie rur bez demontażu przęsła nr 4. Anologicznie sytuacja będzie wyglądała w przypadku potwierdzenia konieczności remontu przęsła nr 10 (zapytanie nr 1). W takim przypadku niemożliwe będzie wbicie rur remontowanego filaru nr 9 bez demontażu przęsła nr 9. Prosimy o potwierdzenie tezy oraz o udzielenie informacji czy w takim przypadku możliwe będzie ponowne wbudowanie materiałów z rozbiórki przęseł nr 4 i nr 9 do jego odtworzenia.
Odpowiedz:
Tak – ponowne odtworzenia   przęsła nr 4 w przypadku jego rozbiórki. Natomiast   przęsło nr 9 w następnym etapie remontu mostu.

Pytanie 3.
SIWZ przedmiar i kosztorys zawiera  pozycje ustawienia barier stalowych wraz z zakończeniami (poz. nr 20 i 21), które nie występują na żadnych z rysunków, ani w opisie technicznym. Prosimy o określenie czy w zakresie zadania należy wykonać bariery. Jeżeli tak, prosimy o przedstawienie szczegółowych rozwiązań barier oraz określenia ich rodzaju i parametrów.
Odpowiedz:
Bariery stalowe należy ustawić  na dojeździe do mostu od strony Bronowa o parametrach N2, W5. ( poz. nr 20 i 21 przedmiaru)

Pytanie 4.
W SST „D-M.00.00.00 Wymagania ogólne” pkt.1.5.4. mowa jest o utrzymaniu płynności ruchu publicznego. Zwracamy uwagę, iż nie jest możliwe jej utrzymanie na obiekcie mostowym w trakcie jego remontu. Możliwość jaką zapewnić mogłoby jedynie wykonanie na czas remontu mostu tymczasowego, co wydaje się być nieuzasadnione i niemożliwe byłoby zmieszczenie jego w granicach terenu objętego opracowaniem. Prosimy o potwierdzenie, iż podany wymóg zapewnia płynności ruchu publicznego na moście jest oczywistą pomyłką pisarską i nie jest konieczny do spełnienia.
Odpowiedz:
Na okres remontu ruch na moście będzie zamknięty.

Pytanie 5.
Prosimy o potwierdzenie, iż wymagania dotyczące pali drewnianych zawarte w SST „M.11.02.01 Wbicie pali z rur stalowych i drewnianych” nie dotyczą tego zadania i obowiązujące  są jedynie wymagania dotyczące rur stalowych.
Odpowiedz:
Dotyczy tylko pali z rur stalowych.
                                                                                                            
                                                                                              WÓJT
                                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2014 12:30
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2014 12:35
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1349 razy