BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania w części I

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna

ZSW.272.2.2014                                               Wizna, dnia 28.08.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
o  unieważnieniu postępowania w części I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna”    

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu w częściach I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, z powodu niezłożenia żadnej oferty i niewpłynięcia żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

                                                               Dyrektor Zespołu Szkół w Wiźnie
                                                                             Mariola Freling

Data powstania: poniedziałek, 1 wrz 2014 11:11
Data opublikowania: poniedziałek, 1 wrz 2014 11:14
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1219 razy