BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca modyfikacji SIWZ

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wizna

GK. 271.9.2014                                                        Wizna, dn. 04.11.2014r. 

Informacja
dotycząca modyfikacji SIWZ  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP 360892-2014 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wizna”

 

             Gmina Wizna, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz działu X, pkt. 2, ppkt. 6) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje zmiany treści SIWZ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wizna”.
            Zakres modyfikacji dotyczy wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ, w którym omyłkowo w tabeli zamieniono liczby osób segregujących odpady i osób gromadzących odpady w sposób zmieszany. Poprawny wzór formularza ofertowego do SIWZ stanowi załącznik do niniejszej informacji.
            W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

                                                                                    WÓJT
                                                                    dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 lis 2014 13:17
Data opublikowania: wtorek, 4 lis 2014 13:23
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:26
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1327 razy