BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIZNA

o zrealizowaniu zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wizna w roku 2014

                                                          Wizna, dn. 02 stycznia 2015r.  

Informacja Wójta Gminy Wizna
o zrealizowaniu  zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu 
Gminy Wizna w roku 2014
 

 

      Wójt Gminy Wizna informuje, że zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna” w 2014 r. zrealizowane zostało z dofinansowaniem w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

      Celem zadania było osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci unieszkodliwienia ok. 247 Mg odpadów zawierających azbest.

       Zgodnie z umową dotacji zawartą dnia 31 lipca 2014r. w terminie do 15 września 2014r. unieszkodliwiono 247,16 Mg odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wizna na łączną kwotę 89 956,35 zł, przy czym środki własne Gminy Wizna zamknęły się kwotą 6 661,45 zł, a pozostałą kwotę odpowiednio po 50% kosztów kwalifikowanych udostępnionych zostało ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW.

      Wykonany zakres rzeczowy obejmował, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zdemontowane już pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo – cementowych z terenu gminy Wizna.

                                                                          WÓJT
                                                            dr  inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 5 sty 2015 08:41
Data opublikowania: poniedziałek, 5 sty 2015 08:45
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1221 razy