BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Stanu Cywilnego

W zastepstwie kierownika Pani Beata Korwek

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt.Raginisa 35, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr.10 II piętro tel. 219-60-18 wew.30 Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek – piątek : 7.30 – 15.30
Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy :

I. Wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:
1. przyjmowanie oświadczeń w sprawach rejestracji stanu cywilnego,
2. sporzadzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
3. sprzadzanie aktów stanu cywilnego w przypadkach szczególnych w oparciu o dokonanie zg zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,
4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie w w księgach przypisków i wzmianek dodatkowych, powiadamianie o tych czynnościach organów przechowujacych odpisy ksiąg, wydawanie odpisów z ksiąg i stosownych zaświadczeń,
5. dokonywanie pozostałych czynności związanych z prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego,
6. prowadzenie skorowidzu aktu stanu cywilnego,
7. przekazywanie ksiąg 100- letnich do Archiwum Państwowego,
8. wydawanie decyzji w sprawch rejestracji stanu cywilnego na podstawie przepisów o
aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

II. W zakresie spraw obywatelskich

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji i dowodach osobistych:
1. ewidencja ludności,
2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
3. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
4. przygotowywanie ewidencji do systemu elektronicznego PESEL,
5. prowadzenie kartoteki ewidencyjno-adresowo-dowodowej oraz kart mieszkańców,
6. organizowanie uroczystości jubileuszowych dla mieszkańców gminy
7. współdziałanie w zakresie dyscypliny meldunkowej z policją, Centralnym Biurem Adresowym, organizacjami wojskowymi, organami scigania oraz innymi organami i instytucjami zobowiązanymi do działań w tym zakresie.
Data powstania: sobota, 17 maj 2003 12:11
Data opublikowania: sobota, 17 maj 2003 12:16
Data edycji: sobota, 10 sty 2004 11:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 sty 2005 11:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4309 razy
Ilość edycji: 1