BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie”

Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2016 roku o godzinie 1015 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przebudowę drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę drogi gminnej  nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej dla operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 422 323,94 zł.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty następujących
Wykonawców:

  1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów – cena ofertowa brutto: 259 281,71 zł, okres gwarancji: 5 lat + 1 rok,
  2. VIKBUD Robert Wierzbowski, ul. Powstańców 15, m. 8, 07-410 Ostrołęka - cena ofertowa brutto: 310 013,59 zł, okres gwarancji: 5 lat + 2 lata,
  3. BIK – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża - cena ofertowa brutto: 250 228,76 zł, okres gwarancji: 5 lat + 2 lata.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 5 sie 2016 13:44
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2016 13:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 kwi 2017 12:58
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1014 razy