BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo”

Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2016 roku o godzinie 1015 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej dla operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:254 489,72 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta następującego Wykonawcy:

  1. BIK – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża - cena ofertowa brutto: 250 292,02 zł, okres gwarancji: 5 lat.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 sie 2016 15:02
Data opublikowania: środa, 10 sie 2016 15:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1353 razy