BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna

GMINA WIZNA
ul. Plac Kpt. Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.271.1.8.2016                                                                                      Wizna, dnia 1 grudnia 2016r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”.

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 1.12.2016 r., godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 160 000 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin płatności faktury [dni]

Liczba pojazdów wyposażonych w silniki, spełniające normę emisji spalin Euro 4, Euro 5 lub Euro 6 [szt.]

Odbiór i transport odpadów zmieszanych pojazdami z zabudową typu rotopress

[TAK/NIE]

Udostępnienie odczytu lokalizacji (GPS) pojazdów odbierających odpady z terenu Gminy Wizna wraz z zainstalowaniem oprogramowania i przeszkoleniem pracownika UG Wizna [TAK/NIE]


 1

MPO Spółka z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48,
15-950 Białystok

276 985,44

30

Euro 6 – 0

Euro 5 – 4

Euro 4 – 4

NIE

TAK

 2

Konsorcjum Firm: RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o. S. K.,
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka

229 629,60

30

Euro 6 – 0

Euro 5 – 3

Euro 4 – 0

NIE

TAK

 3

Zakład Usługowy „WINPOL” s.c., Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski,
ul. Kazańska 1,
18-400 Łomża

288 376,47

30

Euro 6 – 0

Euro 5 – 0

Euro 4 – 4

NIE

TAK

 4

Usługi Komunalne „BŁYSK”
Marianna Marczyk,
ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

335 494,65

30

Euro 6 – 0

Euro 5 – 6

Euro 4 – 2

NIE

TAK

 

                                                                                                                      WÓJT
                                                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 1 gru 2016 14:02
Data opublikowania: czwartek, 1 gru 2016 14:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 18:30
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1176 razy