BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Wójt Gminy WIZNA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Wiźnie przy ul. Łomżyńskiej , oznaczonej numerem 1005 o powierzchni 3700 m2 , posiadającej KW nr 41914

- Cena wywoławcza – 155 234,00 zł netto
- Wysokość wadium - 15 523,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wyłącznie w gotówce w terminie do dnia 18.09.2006 r. na konto Urzędu Gminy w BS Pątnica O/Piątnica Nr 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020 .

Wadium zostanie zwrócone osobom uczestniczącym w przetargu , niezwłocznie po jego odwołaniu lub zamknięciu .
Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości , zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości .
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie .

UWAGA !
Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2006 roku o godzinie 10 –tej w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 8 .

Dla wyżej wymienionej nieruchomości z dniem 31 marca 2003 roku utracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wizna

Wójt Gminy Wizna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny , informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Wizna lub telefonicznie pod nr tel. (086) 219 60 18 w. 31.
Data powstania: czwartek, 17 sie 2006 09:34
Data opublikowania: czwartek, 17 sie 2006 09:36
Data edycji: poniedziałek, 26 mar 2007 15:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 19:50
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 34814 razy
Ilość edycji: 2