BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie

 GK.271.1.2017                                                                                                            Wizna, dn.  24.03.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie”

 

            Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.03.2017 r., godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 472.000,00 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta:

 

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 469.566,60 zł brutto
Termin wykonania: 30.07.2017 r.
Okres gwarancji: 3 lata.

                                                                                                                                        WÓJT
                                                                                                                     dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 24 mar 2017 14:11
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2017 14:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:03
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 993 razy