BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Wizna:
Ogłoszenie nr 70241 - 2017 z dnia 2017-04-20 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 70167-2017
Data: 20/04/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430   Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl, faks 86 219 60 18.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II
Punkt: 2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Roboty budowlane

                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                               dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 20 kwi 2017 15:02
Data opublikowania: czwartek, 20 kwi 2017 15:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:04
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 929 razy