BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku (aktualizacja)

GK. 271.1.2017                                                                                                                  Wizna, dn. 24.05.2017 r.

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  W  2017  ROKU (aktualizacja)

                Gmina Wizna, działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb

lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

2

3

4

5

6

1.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

470.000,00

I  kwartał

2.

Rekonstrukcja mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

500.000,00

II kwartał

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kramkowo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

280.000,00

II kwartał

4.

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

300.000,00

III kwartał

5.

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna
i placówek oświatowych Gminy Wizna

dostawa

przetarg nieograniczony

170.000,00

III  kwartał

6.

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wizna w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

usługa

przetarg nieograniczony

180.000,00

III kwartał

7.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna

usługa

przetarg nieograniczony

220.000,00

IV  kwartał

8.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Bronowo

dostawa

przetarg nieograniczony

150.000,00

IV kwartał

9.

Przebudowa drogi gminnej Nr 105614B w miejscowości Małachowo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

475.000,00

II kwartał

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   WÓJT
                                                                                                                            dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 24 maj 2017 11:52
Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 12:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:34
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 964 razy