BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Remont mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk

Ogłoszenie nr 91341 - 2017 z dnia 2017-06-01 r.

 

Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 521097-N-2017
Data: 30/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430   Wizna,
woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl, faks 86 219 60 18.
Adres strony internetowej (url): bip.wizna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wizna.p/bip

W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wizna.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

                                                                                                                                 WÓJT
                                                                                                                dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 1 cze 2017 12:54
Data opublikowania: czwartek, 1 cze 2017 13:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 14:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 879 razy