BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Remont mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk

 GK.271.2.2017                                                                                               Wizna, dn.  14.06.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Remont mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo w ciągu drogi
                                dojazdowej do łąk”

 

        Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że:

 1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.06.2017 r., o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego;
 2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 500.000,00 zł.
 3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1
HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
Cena ofertowa: 810.993,84 zł brutto
Termin wykonania: 30.10.2017 r.
Okres gwarancji: 3 lata.

Oferta nr 2
ZAKŁAD  WIELOBRANŻOWY Ireneusz Toczyłowski, ul. Poligonowa 10, 18-402 Łomża
Cena ofertowa: 446.457,26 zł brutto
Termin wykonania: 30.10.2017 r.
Okres gwarancji: 6 lat.

                                                                                                                         WÓJT
                                                                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 14 cze 2017 11:38
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 11:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 14:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 846 razy