BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo

 GK.271.3.2017                                                                                                        Wizna, dn.  19.06.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo”

 

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.06.2017 r., o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 490.000,00 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 499.207,59 zł brutto
Termin wykonania: 16.10.2017 r.
Okres gwarancji: 3 lata.

Oferta nr 2
EKOTECH Paweł Jarząbek, Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów
Cena ofertowa: 576.000,00 zł brutto
Termin wykonania: 16.10.2017 r.
Okres gwarancji: 5 lat.

                                                                                                                                WÓJT
                                                                                                                dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 19 cze 2017 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 19 cze 2017 14:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 14:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 810 razy