BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna

GK.271.4.2017                                                                                                                Wizna, dn. 7.08.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena – „C”, 60 %, 60 pkt,
  2. Aspekt środowiskowy - „E”, 10%, 10 pkt,
  3. Parametry techniczne – pojazdów – „T”, 10%, max 10 pkt,
  4. Aspekt innowacyjny – „I”, 10%, 10 pkt,
  5. Termin płatności faktury – „F”, 10%, 10 pkt,

Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania – 100 pkt.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 50,05 pkt, aspekt środowiskowy – 6 pkt, parametry techniczne – 10 pkt, aspekt innowacyjny – 10 pkt, termin płatności faktury – 10 pkt.
Łączna liczba otrzymanych punktów – 86,05 pkt

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60,00 pkt, aspekt środowiskowy – 6 pkt, parametry techniczne – 10 pkt, aspekt innowacyjny – 10 pkt, termin płatności faktury – 10 pkt.
Łączna liczba otrzymanych punktów – 96,00 pkt

Oferta nr 3
Konsorcjum firm: RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. Komandytowa., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 47,56 pkt, aspekt środowiskowy – 6 pkt, parametry techniczne – 10 pkt, aspekt innowacyjny – 10 pkt, termin płatności faktury – 10 pkt.
Łączna liczba otrzymanych punktów – 83,56 pkt

                                                                                                                      WÓJT
                                                                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 7 sie 2017 14:37
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sie 2017 14:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:45
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1043 razy