BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Szkoły Podstawowej w Wiźnie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

GK.271.6.2017                                                                                                                    Wizna, dn.  11.08.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Dowóz  uczniów  na  terenie  gminy  Wizna  do  Szkoły  Podstawowej  w  Rutkach  oraz  do  Szkoły  Podstawowej  w  Wiźnie  w  roku  szkolnym  2017/2018 i 2018/2019”

 

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.08.2017 r., o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 300.000,00 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1
Podlaska  Komunikacja  Samochodowa NOVA Spółka  Akcyjna
ul.
Fabryczna 1, 15-482 Białystok
Cena ofertowa: 5,38 zł brutto za 1 km,    Łączna  cena  brutto - 264 100,95 zł 
Czas  podstawienia pojazdu  zastępczego w razie  awarii - 45 minut
Ilość  posiadanych  pojazdów w wieku do 5 lat – 0 szt.
Ilość  posiadanych  pojazdów w wieku powyżej 5 do 10 lat - 1 szt.
Ilość  posiadanych  pojazdów w wieku powyżej 10  lat - 2 szt.

Oferta nr 2
DAREX-TRANSPORT   PRZEWOZY  AUTOKAROWE  Dariusz  Kalinowski
Stare  Bożejewo 1,  18-430 Wizna
Cena ofertowa: 6,03 zł brutto za 1 km, Łączna  cena  brutto – 295 920,03zł
Czas  podstawienia pojazdu  zastępczego w razie  awarii - 30 minut
Ilość  posiadanych  pojazdów w wieku do 5 lat – 0 szt.
Ilość  posiadanych  pojazdów w wieku powyżej 5 do 10 lat - 0 szt.
Ilość  posiadanych  pojazdów w wieku powyżej 10  lat - 3 szt.


Oferta nr 3
FASTER  Typa  Radosław
Mazurska 9/4, 10-519 Olsztyn
Cena ofertowa: 5,98 zł brutto za 1 km,  Łączna  cena  brutto – 293 799,00 zł
Czas  podstawienia pojazdu  zastępczego w razie  awarii - 45 minut
Ilość  posiadanych  pojazdów w wieku do 5 lat - 1 szt.
Ilość  posiadanych  pojazdów w wieku powyżej 5 do 10 lat - 1 szt.
Ilość  posiadanych  pojazdów w wieku powyżej 10  lat - 2 szt.

                                                                                                                        wz. Wójta
                                                                                                                  mgr Józef Gawroński
                                                                                                                     Sekretarz Gminy

Data powstania: piątek, 11 sie 2017 11:55
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2017 12:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:47
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1427 razy