BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

 GK.271.8.2017                                                                                                           Wizna, dn.  31.08.2017 r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

 

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 31.08.2017 r., o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 850.000,00 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa
Cena ofertowa: 732.957,00 brutto
Termin wykonania zamówienia: 20.11.2017 r.
Okres gwarancji:  3 lata


Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MOTO-TRUCK” Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce
Cena ofertowa: 710.940,00 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: 10.11.2017 r.
Okres gwarancji: 4 lata.

                                                                                                                         WÓJT
                                                                                                            dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 31 sie 2017 12:44
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2017 12:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 17:05
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 970 razy