BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo

GK.271.5.2017                                                                                                                   Wizna, dn. 04.09.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity, ul. Szeroka 33, 18-400 Łomża.

       Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww. Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skutkiem czego uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

      W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

  1. Cena – 60 % /max. 60 pkt/,
  2. Okres gwarancji – 40 % / max. 40 pkt/.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Oferta nr 1
Jemielity Inżynieria Sanitarna  s.c. Witold i Andrzej Jemielity, ul. Szeroka 33, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 46,40 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 86,40 pkt.

Oferta nr 2
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 60 pkt.

Oferta nr 3
BARTERM Bartłomiej Lach, ul. Kolejowa 12C, 15-701 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 34,06 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 74,06 pkt.

Oferta nr 4
Zakład Budownictwa Sanitarnego „SANBUD” s.c. Antoni Żelechowski, Kamil Żelechowski, ul. Poznańska 77, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 44,71 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 84,71 pkt.

Oferta nr 5
Zakład Instalacyjny  s.c. T i M Smolińscy, Giełczyn, ul. Górzysta 10, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 32,10 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 40 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 72,10 pkt.

                                                                                                                                      WÓJT
                                                                                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2017 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 14:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 09:52
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1049 razy