BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna”

GK.271.9.2017                                                                                                          Wizna, dn.  27.10.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna”

 

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.10.2017 r., o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 170.000,00 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta:

 

Oferta nr 1
P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 171.252,90 brutto
Termin realizacji dostaw: 1 dzień
Termin płatności faktury:  30 dni.

                                                                                                                                    WÓJT
                                                                                                                    dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 27 paź 2017 11:40
Data opublikowania: piątek, 27 paź 2017 11:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 10:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 881 razy