BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Wójt Gminy Wizna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony Na najem jednego lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,32 m2 CENTRUM Wizny, ul. Plac Kapitana Raginisa 25.
Cena wywoławcza za 1m2 lokalu 6 zł netto.
Zainteresowani winni składać pisemne oferty w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Wiźnie pokój numer 11 do dnia 6 października 2006 roku do godziny 1400.


Oferent powinien:

• podać cenę za 1 m2 i podpisać ofertę,
• określić sposób wykorzystania lokalu.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 6 października 2006 o godzinie 1500 w budynku Urzędu Gminy w Wiźnie.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz udostępnienie od przetargu bez podania przyczyn.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 11 lub telefonicznie pod nr (086) 218- 60-18
Data powstania: czwartek, 21 wrz 2006 14:29
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2006 14:32
Data edycji: czwartek, 21 wrz 2006 14:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 19:49
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 10402 razy
Ilość edycji: 5