BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 30 stycznia 2007r. /wtorek/ na godz. 10oo zwołuje V sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.
Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 30 stycznia 2007r

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 30 stycznia 2007r. /wtorek/ na godz. 10oo zwołuje V sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.

 

Proponowany porządek obrad V sesji Rady Gminy.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III,IV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu

wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do

wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół

i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu określenia stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i oraz szczegółowych jego przyznawania nauczycielom szkół i

placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i

przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych

w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.

11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

12. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.

12.Odpowiedzi interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

 

Projekty uchwał w załączeniu

Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

 

 

 

Data powstania: środa, 17 sty 2007 21:45
Data opublikowania: środa, 17 sty 2007 21:46
Data edycji: wtorek, 27 mar 2007 12:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:10
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2314 razy
Ilość edycji: 2