BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 22 stycznia 2007r

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 22 stycznia 2007r. /poniedziałek/ na godz. 10oo zwołuje IV sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.

 

Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Gminy.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienia parlamentarzystów.
 3. Zapytania Radnych / proszę o przygotowanie pytań do parlamentarzystów na piśmie/.
 4. Przerwa.
 5. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi -sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność - Rad Sołeckich
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wizna ( zabudowa mieszkaniowo – rekreacyjna we wsi Sieburczyn).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna.
 10. Podjecie w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

 

Projekty uchwał w załączeniu

Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

 

 

Data powstania: piątek, 26 sty 2007 17:53
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2007 17:54
Data edycji: piątek, 26 sty 2007 17:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 3901 razy
Ilość edycji: 2