BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na sesję

Wizna, dnia 20 kwietnia 2007r.

Or.0052-5/07
Szanowny/a Pan/i
Radny/a Gminy Wizna...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 27 kwietnia 2006r. /piątek/ na godz. 10oo zwołuje VIII sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Gminy.


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji oraz przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tego tytułu:
a/ omówienie sprawozdania,
b/ dyskusja,
c/ opinia Komisji Rewizyjnej,
d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e/ podjęcie uchwały.
7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2007 roku.
9. Wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie o przedłużenie o rok obowiązywania dotychczasowych cen za wodę i ścieki.
10. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wizna do dokonywania w stosunku do Wójta Gminy Wizna czynności z zakresu prawa pracy.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.


Projekty uchwał w załączeniu.

Przewodniczący Rady

Zbigniew SzulcData powstania: czwartek, 26 kwi 2007 09:38
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 09:39
Data edycji: czwartek, 26 kwi 2007 09:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:01
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2400 razy
Ilość edycji: 1