BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Wizna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości :

 

 

Lp.

położenie - wieś

Nr działki

powierzchnia - ha

cena wywoławcza

rocznego czynszu dzierżawnego

1.

Bronowo

355

0,25

  50,00 zł

2.

 

489

1,13

226,00 zł

3.

Boguszki

  22

0,50

100,00 zł

4.

Niwkowo

173

0,09

  18,00 zł

 

 

393

0,31

  62,00 zł

 

 

394

0,11

  22,00 zł

5.

Srebrowo

157

1,34

268,00 zł

 

 

    5

0,60

120,00 zł

 

 

    6

0,08

  16,00 zł

 

 

    8

0,61

122,00 zł

 

 

    9

0,32

  64,00 zł

 

 

156

0,04

    8,00 zł

6.

Sieburczyn

370

0,24

 72,00 zł

 

 

371

0,24

 72,00 zł

 

 

375

0,05

 10,00 zł

 

 

378

0,21

  63,00 zł

 

 

307

0,57

171,00 zł

 

 

329

0,15

  45,00 zł

 

 

332

0,18

  54,00 zł

 

 

476

0,89

 267,00 zł

7.

Zanklewo

  57

0,12

   24,00 zł

 

 

  58

1,07

  214,00 zł

 

Zainteresowani winni składać pisemne oferty w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Wiźnie pokój numer 11 do dnia 03 lipca 2007 roku do godziny 1200.

 

 

Oferent powinien:

 

·        podać cenę  dzierżawy

·        podpisać ofertę,

 

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia  03 lipca 2007 o godzinie 1300 w budynku Urzędu Gminy w Wiźnie.

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz  odstąpnienie od przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 11 lub telefonicznie pod nr (086) 218- 60-18

 

 

Data powstania: poniedziałek, 18 cze 2007 12:17
Data opublikowania: poniedziałek, 18 cze 2007 12:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 6742 razy