BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 211 000 EURO

Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie, pow. łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www.wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu / dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z podkładami geodezyjnymi) sieci kanalizacji sanitarnej typu grawitacyjno-tłocznego od zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej za drogą krajową Łomża-Wizna-Białystok., do miejscowości Srebrowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Srebrowo wraz z przyłączami kanalizacyjnymi Gmina WIZNA.
Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie, pow. łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www.wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie projektu / dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z podkładami geodezyjnymi) sieci kanalizacji sanitarnej typu grawitacyjno-tłocznego od zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej za drogą krajową Łomża-Wizna-Białystok., do miejscowości Srebrowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Srebrowo wraz z przyłączami kanalizacyjnymi Gmina WIZNA.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Kazimierz Jancewicz i Pani Elżbieta Stankiewicz pokój nr 8, tel. (086) 219 60 18 w. 31 w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji zamówienia: gm. Wizna

Wymagany termin realizacji zamówienia: - do dnia 30 maj 2008 roku
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
a. koszt opracowania /cena/ dokumentacji - 90 %
b. warunki pełnienia nadzoru autorskiego (określenie ceny) - 10 %
Razem 100 %

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej WWW.wizna.pl./BIP/Przetargi lub odebrać osobiście za odpłatnością w kwocie 20,00 PLN lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, oraz spełniają warunki: zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 04.12.2007 r. do
godz. 10.00. pokoju nr 8.

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 04.12.2007 r. o godz.11.00.
w pokoju nr 12.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 lis 2007 10:05
Data opublikowania: wtorek, 20 lis 2007 10:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2007 15:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2540 razy