BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje Rady Gminy Wizna

Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje Komisje.
§ I.
1. Komisje pełnią rolę pomocniczą i nie mogą przejąć uprawnień decydowania w imieniu całej Rady.
2. Komisje podlegają Radzie, przedstawiają jej roczny plan pracy i sprawozdanie z realizacji tego planu.
§ II.
Komisjami stałymi Rady są:
1.Komisja Rewizyjna,
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
3. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
§ III.
1. Rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań.
2. Powołując komisję doraźną, Rada określa jej przedmiot działania i skład osobowy.
3. W czasie wykonywania zadań komisje doraźne obowiązują takie same zasady działania jak komisje stałe.
§ IV.
1. Liczbowy skład komisji ustala Rada przed rozpoczęciem aktu wyborów jej członków.
2. .Członków komisji Rada wybiera spośród radnych na okres kadencji.
3. Radny nie może być członkiem więcej niż dwóch komisji stałych.
Data powstania: środa, 2 lip 2003 14:58
Data opublikowania: środa, 2 lip 2003 15:01
Data przejścia do archiwum: środa, 21 mar 2007 14:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2877 razy