BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie, pow. Łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www. wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Rozbiórkę budynku gospodarczo – garażowego w m. Wizna przy ul. plac kpt Raginisa 11- przy Komisariacie Policji w Wiznie”.

Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie, pow. Łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www. wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Rozbiórkę budynku gospodarczo – garażowego w m. Wizna przy ul. plac kpt Raginisa 11- przy Komisariacie Policji w Wiznie”.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Elżbieta Stankiewicz i Pan Kazimierz Jancewicz, e-mail: kazimierzj@poczta.fm, tel. (086) 219 60 18 w. 23, pokój nr 8 , w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji: gmina Wizna
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji: 20.04.2008 r
Wadium - nie dotyczy
Składający ofertę związany nią będzie do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak jak 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
-rozbiórka w zamian za odzyskanie materiału – ewentualna najwyższa zaoferowana dopłata.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 8.

Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2008 r godz. 1030

Otwarcie ofert nastąpi 14.02.2008 r godz. 1045 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 7.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 .

Data powstania: czwartek, 7 lut 2008 14:14
Data opublikowania: czwartek, 7 lut 2008 14:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 lut 2008 11:29
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2264 razy