BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Gimnazjum w Wiźnie.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) zawiadamiam:

1)za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Murarski Spółka Jawna Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel–Rowińska, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Słoneczna 9.
Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

2)wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :
Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o. 15–346 Białystok, ul. Krucza 5/1 lok. 8 –- 264,45 pkt.

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MARK-BUD” Sp. z o.o. 15-427 Białystok, ul. Lipowa 24 - 260,91 pkt.

Oferta nr 4 – Zakład Murarski Spółka Jawna Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel – Rowińska, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Słoneczna 9 – 300 pkt.


Oferenta, który został wybrany, prosimy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed upływem terminu związania ofertą – pkt 15, ppkt 15.3. SIWZ o podpisanie umowy.
Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.

WÓJT GMINY
dr inż. Zbigniew Sokołowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 mar 2008 13:39
Data opublikowania: czwartek, 27 mar 2008 15:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 kwi 2008 13:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2202 razy