BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.9.2022 przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 169, 170 w obrębie Nieławice, gmina Wizna