BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6733.1.2023 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym linią zasilania na działce ewidencyjnej nr 315 obręb Stare Bożejewo, gm. Wizna