BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6730.56.2023 ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji dotyczącej inwestycji pn. Budynek rekreacji indywidualnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 97/1 obręb Wierciszewo, gm. Wizna